Protézy

Pod pojmom protézy sa v ortopédii označujú pomôcky, ktoré nahrádzajú končatiny alebo ich časti. Vývoj v oblasti protetických pomôcok je už v súčasnosti tak ďaleko, že niektoré protézy umožňujú pacientom s chýbajúcimi dolnými končatinami chodiť a bežať po rôznych povrchoch aj schádzať po schodoch. V NEOPROTE sme úspešne aplikovali prvú slovenskú protézu s inteligentným bedrovým kĺbom – Helix 3D a vo všeobecnosti si dlhodobo udržiavame prvenstvo v aplikovaní a počte zhotovených inteligentných protéz, napr. C-leg, HYBRID, iLIMB.

Zvláštnu skupinu predstavujú aj myoelektrické protézy predlaktia a ramena. Ich pohyb je riadený myoelektrickými signálmi, ktoré sú snímané na koži pacienta pomocou elektród. Umelá končatina sa pohybuje podobne ako prirodzená, na základe mentálnych podnetov používateľa.

Dnešné technológie nám umožňujú vyrábať protézy takmer na nerozoznanie od prírody, s prirodzenou morfológiou a farbou pokožky, nechtami aj žilami. Silikónové náhrady môžu nahradiť tkanivo, ktoré nie je možné rekonštruovať chirurgicky.

Protézy môžu byť privykacie alebo definitívne. Na privykacej protéze sa pacient učí robiť prvé pohyby, resp. prvé kroky. Privykacia protéza sa vyrába konštrukčne z jednoduchších komponentov ako definitívna, nakoľko jej používanie je vplyvom tvarových zmien kýpťa časovo  obmedzené. Pacient používa privykaciu protézu zvyčajne 4 – 6 mesiacov.

Prvá definitívna protéza sa vyhotovuje podľa klinického nálezu pri definitívnom ustálení tvaru amputačného kýpťa, podľa funkčného a psychického stavu pacienta, prípadne podľa jeho pracovného zaradenia a  potrieb osobného života. Pri výrobe definitívnej protézy sa podľa zaradenia do pohybového režimu pacienta selektujú aj komponenty a materiál použitý na výrobu protézy.

Správne nastavenie protéz dolných končatín kontrolujeme v NEOPROTE pomocou špičkových moderných technológií (videoanalýza chôdze, laserové zameranie).

Na pracoviskách NEOPROTU vyhotovujeme všetky typy privykacích aj definitívnych protéz na mieru. Pri odoberaní mier, navrhovaní a výrobe protéznych lôžok využívame technológiu CAD/CAM.